تدابیرسلامتی در پیاده روی اربعین

کارگاه_آموزشی: 🍎تدابیر سلامتی درپیاده روی اربعین 1⃣روز اول: تغذیه و پیاده روی سالم ➖استاد بااوسی (پزشک طب سنتی) 2⃣روز دوم: تجهیزات و وسایل موردنیاز➖استاد کلهر (مدرس و مربی فدراسیون کوهنوردی) 🔻تاریخ: یکشنبه۳۰مهر ساعت ۱۴ دوشنبه ۱ آبان ساعت ۱۴