دوره های مرتبط

آموزش دیجیتال پینت – سطح دو -بهار 96
استاد :عباس گودرزی

زمان کلاس : سه شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 29 فروردین)

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال

سایر دوره های استاد مصطفی حریری