دوره های مرتبط

2589
عبرت های تاریخ شیعه 2
استاد : رجبی دوانی, محمدحسین

زمان کلاس : پنجشنبه ها 16:30 (شروع: 16 دی ماه)

تعداد جلسات : 3 جلسه کلاس

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : 100,000 ریال
ataghavi
راهکارهای احیای امر به معروف و نهی از منکر – تابستان 95
استاد : تقوی, علی

زمان کلاس : پنجشنبه - 16:30 الی 19:30

تعداد جلسات : 5 جلسه

حضوری : 500,000 ریال
مجازی : 150,000 ریال
sha
شفافیت، رویکردی مؤثر در پیش‌گیری و کشف فساد – بهار 96
استاد : مهدی ثنایی

زمان کلاس : یکشنبه ها - 16:30 الی 18:30 (شروع: 20 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : غیر فعال
شش
نقد و بررسی آثار شهید آوینی – آینه جادو 1 – بهار 96
استاد : عباس محسنی

زمان کلاس : چهارشنبه ها - 16:30 الی 18:30 (شروع:30 فروردین)

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : غیر فعال