دوره های مرتبط

haghani-c
ایران در عصر پهلوی اول – جریان شناسی نیروهای موثر در تاریخ معاصر ایران (1285-1357) / قسمت دوم – زمستان 92
استاد : موسی حقانی

زمان کلاس : شنبه - 15 تا 17

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
zibakalam-c
طرح و نقد توافقنامه ژنو
استاد : سعید زیباکلام

زمان کلاس : یک شنبه - 17 تا 19

تعداد جلسات : 4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال