دوره های مرتبط

sha
شفافیت، رویکردی مؤثر در پیش‌گیری و کشف فساد – بهار 96
استاد : مهدی ثنایی

زمان کلاس : یکشنبه ها - 16:30 الی 18:30 (شروع: 20 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : غیر فعال
haghani-site
جریان شناسی نفوذ در تاریخ معاصر – مجازی
استاد : موسی حقانی

تعداد جلسات : 2 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 50,000 ریال
esraiel
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل – مجازی
استاد : موسسه طلوع

تعداد جلسات : 8 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 300,000 ریال
tele
آنچه مرقوم داشته اید
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : سه شنبه 7 دی - سه شنبه 5 بهمن - ساعت 16 الی 20

تعداد جلسات : 6 ساعت

حضوری : 150,000 ریال
مجازی : غیر فعال