دوره های مرتبط

samsami-c1
راه های عملی اقتصاد بدون ربا (2)
استاد : حسین صمصامی

زمان کلاس : شنبه - 16:30 تا 18

تعداد جلسات : 4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
izadi-c
امریکایی ها درباره ایران چه می اندیشند ؟
استاد : فواد ایزدی

زمان کلاس : سه شنبه 17 تا 18:30

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال