دوره های مرتبط

paintball-site
پینت بال – ویژه برادران
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : 13 بهمن ماه

حضوری : 200,000 ریال
مجازی : غیر فعال
258
جریان شناسی گروه های تکفیری و داعش – مجازی
استاد : صفاءالدین تبرائیان

تعداد جلسات : 2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 50,000 ریال
11
فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی
استاد : علی جعفری

تعداد جلسات : 4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 50,000 ریال
ebrat
اردوی یک روزه موزه عبرت
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : دوشنبه ۲۷ ام دی ماه ساعت ۱۴ الی ۱۶

تعداد جلسات : نیم روزه

حضوری : 80,000 ریال
مجازی : غیر فعال