دوره های مرتبط

sha
شفافیت، رویکردی مؤثر در پیش‌گیری و کشف فساد – بهار 96
استاد : مهدی ثنایی

زمان کلاس : یکشنبه ها - 16:30 الی 18:30 (شروع: 20 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : غیر فعال
shayanfar
جریان شناسی نفوذ پس از انقلاب – مجازی
استاد : شایانفر

تعداد جلسات : 4 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
esraiel
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل – مجازی
استاد : موسسه طلوع

تعداد جلسات : 8 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 300,000 ریال
monafeghin-dore
از منافقین تا منتظری
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : مجازی

تعداد جلسات : 3 هفته

حضوری : 150,000 ریال
مجازی : 100,000 ریال