دوره های مرتبط

nofoz-new-343x420
تور یک روزه ی رصد، بارش شهابی – مرداد 95 – خواهران
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : 21 مردادماه

تعداد جلسات : 1 روزه

حضوری : 500,000 ریال
مجازی : غیر فعال
nofoz-new-343x420
ثبت نام دوره غواصی
استاد : موسسه طلوع

تعداد جلسات : 12 ساعت

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
aftereffects2
آموزش موشن گرافیک – پیشرفته – تابستان 95
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : دوشنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 18

تعداد جلسات : 24 ساعت

حضوری : 3,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال