دوره های مرتبط

DP2-mo
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو -بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : سه شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 15 فروردین)

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
DP-mo
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – بهار 96
استاد : عباس گودرزی

زمان کلاس : سه شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع: 15 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
کاریکاتور3
آموزش کاریکاتور – سطح 3 – بهار 96
استاد : عباس گودرزی

زمان کلاس : دوشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع: 21 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 1,500,000 ریال
مجازی : غیر فعال
karikator-mo-site
آموزش کاریکاتور – سطح 1 – بهار 96
استاد : عباس گودرزی

زمان کلاس : دوشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 21 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 1,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
nateghi-mo-kh-site
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – خواهران – بهار 96
استاد : احمد ناطقی

زمان کلاس : یکشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:20 فروردین)

تعداد جلسات : 8 جلسه کلاس

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
sarshar
آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی) – مجازی
استاد : محمد رضا سرشار

تعداد جلسات : 24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 700,000 ریال