دوره های مرتبط

sha
شفافیت، رویکردی مؤثر در پیش‌گیری و کشف فساد – بهار 96
استاد : مهدی ثنایی

زمان کلاس : یکشنبه ها - 16:30 الی 18:30 (شروع: 20 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : غیر فعال
شش
نقد و بررسی آثار شهید آوینی – آینه جادو 1 – بهار 96
استاد : عباس محسنی

زمان کلاس : چهارشنبه ها - 16:30 الی 18:30 (شروع:30 فروردین)

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : غیر فعال
khayami-site
روش های نقد متون تصویری – بهار 96
استاد : عبدالکریم خیامی

زمان کلاس : سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:29 فروردین)

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : 1,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
rahian
اردوی زیارتی راهیان نور
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : 20 الی 23 اسفند

حضوری : 850,000 ریال
مجازی : غیر فعال