دوره های مرتبط

khayami-site
روش های نقد متون تصویری – بهار 96
استاد : عبدالکریم خیامی

زمان کلاس : سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:29 فروردین)

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : 1,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
rahian
اردوی زیارتی راهیان نور
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : 20 الی 23 اسفند

حضوری : 850,000 ریال
مجازی : غیر فعال