دوره های مرتبط

زبان ب 3
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : یکشنبه ها و پنجشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 17 فروردین)

تعداد جلسات : 48 ساعت کلاس

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
زبان خ 3
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : شنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 16 فروردین)

تعداد جلسات : 48 ساعت کلاس

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
zaban-1-site
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 16فروردین)

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
عبری-4
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : دوشنبه ها - 16:15 الی 19:30 (شروع: 21 فروردین)

تعداد جلسات : 36 ساعت کلاس

حضوری : 3,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال