گزارش کوهپیمایی جمعه 22 خرداد، انتهای دره دارآباد به جمشیدیه + تصاویر

گزارش کوهپیمایی جمعه 22 خرداد، انتهای دره دارآباد به جمشیدیه
مطابق با برنامه اعلام شده قرار بود دوستان ساعت 7، ابتدای مسیر کوهپیمایی باشند، لذا ساعت 6:20 دقیقه در محل حاضر بودیم تا تمامی افراد جمع گردند. تا ساعت 7 حدود 15 نفر از دوستان حاضر بودند. دوستان زیادی تماس گرفتند و در راه بودن خود را اعلام کردند. قسمتی از این دیرکرد ها ناشی از این بود که مسیر برای مرتبه اول توسط گروه طی میشد و بسیاری با منطقه و نحوه آمدن به محل آشنا نبودند.
با جمع بندی تماس ها، و رسیدن بسیاری از افراد، راسما کوهپیمایی ساعت 7:35 دقیقه آغاز شد. همانند برنامه های قبل، گروه برادران با جلوداری آقای رزاقی و عقب داری حقیر حرکت را شروع کرد. گروه خواهران هم که قرار بود توسط سر گروه خواهران، جلودار و عقبداری داشته باشد، با کمی فاصله از برادران حرکت کردند.
دو گروه در راه آمدن بودند که برای رسیدن به ما، آقای اسلامی در ابتدای مسیر منتظر ماند.
حرکت آرام از جاده اصلی به سمت رستوران های ابتدای مسیر ادامه یافت و 7:55 دقیقه به محل رستورانها رسیدیم. استراحت کوتاهی برای نفس تازه کردن ناشی از شیب نسبتا تند ابتدای مسیر و آب کردن بطری های آب خالی شده! داشتیم. به آقای اسلامی که در ابتدای مسیر مانده بود، خبر دادیم که با توجه به گذشت 1 ساعته از زمان اعلام شده شروع به حرکت کردن به سمت ما کند.( بعدا متوجه شدیم که آن دو گروه مانده نیز ایشان را دیده اند و یک گروه تصمیم به جدا شدن از ما و طی مسیر به صورت شخصی را داشته و گروه دیگر در زمان استراحت و صرف صبحانه به ما پیوسته است.)
حرکت را آرام ادامه دادیم، سرعت گروه با توجه به کم بودن شیب مسیر نسبتا خوب بود. با سه استراحت کوتاه 5 تا 10 دقیقه ای (آب خوردن، توضیح برخی نکات و استفاده از کرم ضد آفتاب) بعد از طی حدود 4 کیلومتر راه، ساعت 9:20 دقیقه به آبشار چالمگس رسیدیم. در برنامه اولیه قرار بر این بود که حدود 20 دقیقه قبلتر در کنار رودخانه استراحت کنیم ولی با توجه به حرکت مناسب گروه تصمیم گرفتیم مسیر را مستقیم تا آبشار ادامه دهیم.
صرف صبحانه و استراحت حدود یک ساعت زمان گرفت. همانطور که در برنامه اعلام کرده بودیم، از دوستانی که تمایل و توانایی ادامه مسیر را داشتند، گروهی 13 نفره مشتکل از 10 برادر و 3 خواهر تصمیم به حرکت گرفتند. پس از جمع کردن وسایل و چند عکس دسته جمعی، با توجه به مسیر سنگی بالارونده، توضیح کوتاهی در خصوص سنگ نوردی و نحوه گام برداری و دست گیری صحیح داده شد و حدود ساعت 11 ادامه مسیر را آغاز کردیم و سایر دوستان از مسیر آمده، بازگشتند.
طبق پیش بینی، با توجه به تجربه اول سنگ پیمایی برخی دوستان، سرعت کم بود و توان زیادی از دوستان گرفت. با این حال، بعد از 25 دقیقه به انتهای مسیر سنگی رسیدیم و مسیر پا کوب مجدد شروع شد. 10 دقیقه بعد به چشمه ای رسیدیم، آبی به صورت زده و بطری ها را پر کردیم و آماده ادامه مسیر شدیم.
پس از 1 ساعت حرکت مجدد (7.5 کیلومتر از ابتدای مسیر)، به انتهای مسیر دره دارآباد، چشمه رود غربی رسیدیم. جای خوبی در کنار یک آبشار استراحتی داشتیم. برخی دوستان زیر آبشار سرد و تمیز چشمه، تنی خیس کردند، پایی به آب زدند و در نهایت عکسی گرفتیم.
شخصی در آنجا چایی آتشی برپا کرده بود که تن خیس و تعارف ایشان، باعث شد تا لذت نوشیدن چای آتشی نصیبمان گردد.
حدود یک ساعت این استراحت زمان گرفت و ساعت 1:20 دقیقه مسیر بازگشت را شروع کردیم.
با توجه به دست به سنگ بودن قسمتی از مسیر آمدن و دشوار تر بودن پایین رفتن از آن ها برای برخی از اعضاء، تصمیم بر این شد که مسیر بازگشت از مسیر غربی دره که کمی طولانی تر ولی امن تر بود، باشد.
این مسر کمی بالاروی نیز داشت و البته از سایه دره و درختان هم دیگر خبری نبود، با این حال ساده تر از مسیر سنگلاخی دره بود. سرعت کمی افت کرده بود که به دلیل شیب ها و سر بالایی های مسیر بود.
پس از حدود 1:30 ساعت حرکت و استراحت های کوتاه 5 دقیقه ای، به استخر آبی رسیدیم، با مرور نقشه و جی پی اس، بازگشت از پارک جمشیدیه به نظرمان آمد. با سوال از دوستان متوجه شدیم که هیچ یک از افراد با وسیله نیامده و طول مسیر یکسان هر دو مسیر ما را بیشتر مصمم کرد که به سمت جمشیدیه تغییر مسیر دهیم.
مسیر نسبتا خوبی بود، با کمی سعی و خطا مسیر درست را یافتیم و به سمت پارک حرکت کردیم. کمبود آب و تدارک ندیدن نهار، کمی انتهای مسیر را سخت کرده بود. در انتهای مسیر به یک باغ شخصی رسیدیم که صاحبان خوشرو و مهمان نوازی داشت. یک کلمن بزرگ آب یخ آوردند که فکر میکنم عطشمان تمامش کرد! حرکت به سمت پارک را ادامه دادیم و راسما کوهپیمایی ساعت 17 و پس از طی حدود 17 کیلومتر مسیر پایان یافت.
با تشکر از تمام دوستانی که آمدند و بازگشتند. آنهایی که آمدند و آمدند، بعد بازگشتند، آنهایی که خواستند بیایند، و شما اعضای محترم گروه.

دیدگاه ها

عبارت امنیتی *