گزارش برنامه جمعه، 3 مهر، گلابدره به چشمه و زرشک چینی.

طبق برنامه ساعت 6.50 در انتهای پارکینگ، محل تجمع ذکر شده حاضر بودیم. کم کم دوستان آمدند و گروه آقایان 11 نفر شد. با توجه به مسیر های متعدد و سختی مسیر و عدم آشنایی سرپرست گروه خواهران با مسیر، فاصله حرکت با گروه خواهران کمتر شد تا پس از برادران همراه شوند. گروه خواهران به 3 نفر رسید و حدود ساعت 7.30 با جمع بندی سرپرست ها و پس از انتظار برای افراد ثبت نام کرده ای که نیامدند، توضیحات کوتاهی داده شد و کوهپیمایی راسما آغاز شد. هوای صبح مناسب و کمی سرد بود که با تحرک و افزایش دمای بدن بهتر میشد.
در ابتدای استراحت اول، با انتظاری 15 دقیقه ای یکی از خواهران که دیرتر آمده بود به گروه پیوست و مسیر را ادامه دادیم. البته گویا به علت تغذیه نامناسب در استراحت (ترش)، فشار یکی از خواهران افتاد که پس از انتظار و بهتر شدن حالشان تصمیم به بازگشت گرفتند و گروه ادامه مسیر داد.
پس از چند استراحت کوتاه دیگر، ساعت 9.20 به چشمه رسیدیم. با توجه به همراهی علی اکبر ، جوان کوهنورد 7 ساله ما، کمی سرعت کمتر بود که البته با توجه به شیرینی کلامش همه راضی بودیم 🙂
با این حال با توجه به سختی مسیر، این برنامه برای افراد زیر 12 سال مناسب نیست که باید در شرح برنامه ذکر می شد.
بالاخره پس از چند استراحت کوتاه ، ساعت 9.20 به چشمه رسیدیم. هندوانه یکی از دوستان همه را شگفت زده کرد و سفره متفاوتی را تجربه کردیم.
با توجه به هماهنگی اولیه با آقایان برای زرشک چینی، همه به سمت بوته های زرشکی که در منطقه بود پراکنده شدیم و یک ساعتی پس از صبحانه به زرشک چینی پرداختیم.
البته 2 نفر با هماهنگی سرپرست ها ادامه مسیر به سمت برج کلکچال دادند و میخواستند از جمشیدیه فرود بیایند.
حدود ساعت 11.30 بازگشت را شروع کردیم. بازگشت از این مسیر سخت بود و بعضا دوستان دچار لیز خوردگی میشدند. چند استراحت کوتاه در سایه برای کم شدن دمای بدن دوستان داده شد و الحمدلله بدون مشکلی ساعت 12.50 در ابتدای مسیر، برنامه راسما تمام شد.
✅با تشکر از همه شرکت کنندگان، کوهنورد بزرگ 7 ساله، علی اکبر و شما اعضای محترم گروه.

دیدگاه ها

عبارت امنیتی *