گروه سیاست و تاریخ انقلاب اسلامی


haghani-c
ایران در عصر پهلوی اول – جریان شناسی نیروهای موثر در تاریخ معاصر ایران (1285-1357) / قسمت دوم – زمستان 92
استاد : موسی حقانی

زمان کلاس : شنبه - 15 تا 17

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
zibakalam-c
طرح و نقد توافقنامه ژنو
استاد : سعید زیباکلام

زمان کلاس : یک شنبه - 17 تا 19

تعداد جلسات : 4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
nobari-c
اصول و روش های دیپلماسی انقلاب‌اسلامی
استاد : ناصر نوبری

زمان کلاس : سه شنبه - 15 تا 17

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
elham-c
درآمدی بر قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی
استاد : غلامحسین الهام

زمان کلاس : چهار شنبه - 15 تا 17

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
izadi-c
درآمدی بر مطالعات رفتار سیاسی امریکا
استاد : فواد ایزدی

زمان کلاس : چهار شنبه - 17:30 تا 19

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال