فرم نظرسنجی از مخاطبین طلوع

                                        

                     این پرسشنامه با هدف ارتقاء کمی و کیفی موسسه طلوع حق تنظیم شده است.

             لطفا با کمال دقت به سوالات پاسخ داده و نظرات تکمیلی خود را در کادر مربوطه مرقوم فرمایید.

نظرسنجی از مخاطبین موسسه طلوع پایییز 95

  • مثال : آموزش عکاسی - پاییز 95

 

دیدگاه ها

عبارت امنیتی *