دعوتنامه افطاری خیرینه

با توجه به درخواست تعداد زیادی از عزیزان که امکان حضور در این روز را نداشتند، برنامه روز دوشنبه لغو و به زمان دیگری موکول میگردد. اطلاعات بیشتر به دوستان اطلاع رسانی خواهد شد.

دیدگاه ها

عبارت امنیتی *