مجموعه دوره های تابستان 93


4-abbasi-c
سمینار جمعیت ؛ توسعه و پیشرفت/ چالش ها و دورنمای آینده
استاد : حسن عباسی

زمان کلاس : چهارشنبه 5 شهریور - 9:30 تا 19

تعداد جلسات : 5 ساعت سمینار

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
tab-tolue
ولایت فقیه و مرجعیت استراتژیک / نقدی بر شهبه افکنی های اخیر پیرامون ولایت و مرجعیت‬
استاد : صفاءالدین تبرائیان

زمان کلاس : یک شنبه - 18 تا 20

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
43-courseda
سمینار جریان شناسی سیاسی عقیدتی گروه های تکفیری منطقه
استاد : موسسه طلوع

تعداد جلسات : 5 ساعت سمینار

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
2-izadi-c
جامعه شناسی فرهنگی آمریکا (وضعیت نظام خانواده و شاخصه های فرهنگی آمریکا)
استاد : فواد ایزدی

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

زمان کلاس : یک شنبه - 17:30 تا 19

حضوری : غیر فعال
مجازی : 150,000 ریال
1-rafiee-c
آموزش طب اسلامی
استاد : احمدعلی آقا رفیعی

زمان کلاس : جمعه - 9 تا 12

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال