دوره های معاونت آموزش بهار 96

sha
شفافیت، رویکردی مؤثر در پیش‌گیری و کشف فساد – بهار 96
استاد : مهدی ثنایی

زمان کلاس : یکشنبه ها - 16:30 الی 18:30 (شروع: 20 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : غیر فعال
شش
نقد و بررسی آثار شهید آوینی – آینه جادو 1 – بهار 96
استاد : عباس محسنی

زمان کلاس : چهارشنبه ها - 16:30 الی 18:30 (شروع:30 فروردین)

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : غیر فعال
khayami-site
روش های نقد متون تصویری – بهار 96
استاد : عبدالکریم خیامی

زمان کلاس : سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:29 فروردین)

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : 1,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
rafie
مراحل نگارش فیلمنامه مستند – مجازی
استاد : روح الله رفیعی

تعداد جلسات : 4 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 150,000 ریال
karimi
سوژه یابی مستند – مجازی
استاد : سهیل کریمی

تعداد جلسات : 2 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
shayanfar
جریان شناسی نفوذ پس از انقلاب – مجازی
استاد : شایانفر

تعداد جلسات : 4 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
haghani-site
جریان شناسی نفوذ در تاریخ معاصر – مجازی
استاد : موسی حقانی

تعداد جلسات : 2 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 50,000 ریال
11
فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی
استاد : علی جعفری

تعداد جلسات : 4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 50,000 ریال
esraiel
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل – مجازی
استاد : موسسه طلوع

تعداد جلسات : 8 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 300,000 ریال
sarshar
آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی) – مجازی
استاد : محمد رضا سرشار

تعداد جلسات : 24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 700,000 ریال

دوره های مهارتی بهار 96

rahian
اردوی زیارتی راهیان نور
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : 20 الی 23 اسفند

حضوری : 850,000 ریال
مجازی : غیر فعال
Twitter
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : پنجشنبه 28 بهمن و 5 اسفند - 15 الی 19 ویژه برادران

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : غیر فعال
DP2-mo
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو -بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : سه شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 15 فروردین)

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
DP-mo
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – بهار 96
استاد : عباس گودرزی

زمان کلاس : سه شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع: 15 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
وب
دوره جامع طراحی وب سایت – از html تا wordpress – ویژه آقایان – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : شنبه ها و چهارشنبه ها - 18 الی 20 (شروع: 16 فروردین)

تعداد جلسات : 24 ساعت

حضوری : 700,000 ریال
مجازی : غیر فعال
افتر خو
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – بهار 96
استاد : علی موحدی

زمان کلاس : شنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 18 (شروع: 16 فروردین)

تعداد جلسات : 24 ساعت

حضوری : 3,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
افتر محمودی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – بهار 96
استاد : حامد محمودی مزرعه شادی

زمان کلاس : پنجشنبه ها - 15:30 الی 19:30 (شروع:31 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 2,500,000 ریال
مجازی : غیر فعال
کاریکاتور3
آموزش کاریکاتور – سطح 3 – بهار 96
استاد : عباس گودرزی

زمان کلاس : دوشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع: 21 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 1,500,000 ریال
مجازی : غیر فعال
karikator-mo-site
آموزش کاریکاتور – سطح 1 – بهار 96
استاد : عباس گودرزی

زمان کلاس : دوشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 21 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 1,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
tadvin-site
آموزش تدوین – بهار 96
استاد : محسن آقایی

زمان کلاس : یکشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:20 فروردین)

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
nateghi-3-site
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی – بهار 96
استاد : احمد ناطقی

زمان کلاس : شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 19 فروردین)

تعداد جلسات : 8 جلسه کلاس

حضوری : 3,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
nateghi-2-site
آموزش عکاسی – سطح 2 – بهار 96
استاد : احمد ناطقی

زمان کلاس : شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:19 فروردین)

تعداد جلسات : 8 جلسه کلاس

حضوری : 2,500,000 ریال
مجازی : غیر فعال
nateghi-mo-ba-site
آموزش عکاسی مقدماتی – برادران – بهار 96
استاد : احمد ناطقی

زمان کلاس : یکشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:20 فروردین)

تعداد جلسات : 8 جلسه کلاس

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
nateghi-mo-kh-site
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – خواهران – بهار 96
استاد : احمد ناطقی

زمان کلاس : یکشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:20 فروردین)

تعداد جلسات : 8 جلسه کلاس

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان بهار 96

زبان ب 3
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : یکشنبه ها و پنجشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 17 فروردین)

تعداد جلسات : 48 ساعت کلاس

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
زبان خ 3
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : شنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 16 فروردین)

تعداد جلسات : 48 ساعت کلاس

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
zaban-1-kh-site
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : دوشنبه ها و پنجشنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 17 فروردین)

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
zaban-1-site
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 16فروردین)

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
عبری-4
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : دوشنبه ها - 16:15 الی 19:30 (شروع: 21 فروردین)

تعداد جلسات : 36 ساعت کلاس

حضوری : 3,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
ebri-3-site
آموزش زبان عبری – سطح 3 – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 15 فروردین)

تعداد جلسات : 49 ساعت

حضوری : 3,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
ebri-2-site
آموزش زبان عبری – سطح 2 – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : شنبه ها و چهارشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع:16 فروردین)

تعداد جلسات : 49 ساعت

حضوری : 3,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
ebri-1-site
آموزش زبان عبری – سطح 1 – تابستان 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : تابستان 96

تعداد جلسات : 51 ساعت

حضوری : 3,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
عربی خ 3
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 3– خواهران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 19 (شروع: 28 فروردین)

تعداد جلسات : 10 جلسه کلاس

حضوری : 700,000 ریال
مجازی : غیر فعال
arabi-1-kh-site
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 15 فروردین)

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 1,200,000 ریال
مجازی : غیر فعال
arabi-1-ba-site
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : سه شنبه ها و پنجشنبه ها - 16:15 الی 19:45

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 1,200,000 ریال
مجازی : غیر فعال