بررسی آرا و اندیشه های جریان سازان معاصر

93-cource-39
بررسی آراء و اندیشه های شهید مطهری
استاد : علیرضا مختار پور

زمان کلاس : دوشنبه - 18 تا 19:30

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
91-os-bahar-94-12-2
بررسی آرا و اندیشه های محمد باقر صدر
استاد : عباس کعبی

زمان کلاس : پنجشنبه - 28 فروردین و 3 اردیبهشت - 15 تا 18

تعداد جلسات : 4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
91-os-bahar-94-10-2
بررسی آرا و اندیشه های امام موسی صدر
استاد : عادل پیغامی

زمان کلاس : چهارشنبه - 16:30 تا 18

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
91-os-bahar-94-10-5
بررسی آرا و اندیشه های شهید آوینی (با کتابخوانی آیینه جادو و حلزو ن های خانه به دوش)
استاد : وحید یامین پور

زمان کلاس : شنبه - 15:30 تا 17

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
91-os-bahar-94-7
بررسی آرا و اندیشه های جریان سازان موثر پس از انقلاب (فردید، سروش، مطهری، مصباح، حکیمی، شریعتی)
استاد : عبد الحسین خسروپناه

زمان کلاس : یکشنبه - 16:30 تا 18

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی بهار 94

engl-1
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – خواهران – کلاس دوم
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30-19:30

تعداد جلسات : 9 ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
engl-1
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – برادران – کلاس 2
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30-19:30

تعداد جلسات : 9 ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
m.bijhani
دوره جامع آموزش کارتون و کاریکاتور – مقدماتی
استاد : مازیار بیژنی

زمان کلاس : شنبه - 16:30 - 19:30

تعداد جلسات : 20 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
91-os-bahar-94-ec1
آموزش خبرنگار تحلیل گر اقتصادی – پیشرفته
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : پنج شنبه - 13:30 تا 18

تعداد جلسات : 28

حضوری : غیر فعال
مجازی : 500,000 ریال
engl-1
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – برادران
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30-19:30

تعداد جلسات : 9 ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 700,000 ریال
engl-1
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – خواهران
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30-19:30

تعداد جلسات : 9 ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 700,000 ریال
91-os-bahar-94-14
فیلمنامه نویسی پیشرفته
استاد : حامد عنقا

زمان کلاس : پنج شنبه - 13:30 تا 15

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 200,000 ریال
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : دوشنبه - 16:30 تا 19:30

تعداد جلسات : 19 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 300,000 ریال

درسگفتار های بهار 94

91-os-bahar-94-13
روان شناسی در رسانه
استاد : رضا پورحسین

زمان کلاس : پنج شنبه - 11 تا 12:30

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
91-os-bahar-94-11
جنگی که بود جنگی که هست ؛ استراتژیها و تشابهات دفاع مقدس و جنگ نرم
استاد : حسین صفارهرندی

زمان کلاس : دوشنبه - 14:30 - 16

تعداد جلسات : 3 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
91-os-bahar-94-5
در خدمت و خیانت پهلوی
استاد : موسی حقانی

زمان کلاس : دوشنبه - 16:30 تا 18

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال

مجموعه جلسات باشگاه مخاطبان و اساتید طلوع

93-cource-gharahi
خانواده و فرزند
استاد : روح الله قرهی

زمان کلاس : چهارشنبه - 18 تا 19:30

تعداد جلسات : 3 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
93-cource-ja
بررسی آرا و اندیشه های آیت الله جوادی آملی
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : پنج شنبه - 13:30 تا 15

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
91-os-bahar-94-21
بررسی آراء و اندیشه های آیت الله مصباح ( با کتابخوانی پرسش ها و پاسخ ها، 6 جلد و نظریه سیاسی اسلام)
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : پنج شنبه - 16:30 تا 18:00

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
91-os-bahar-94-8-1
بررسی آرا و اندیشه های مقام معظم رهبری (با کتابخوانی انسان 250 ساله و طرح کلی اندیشه اسلامی)
استاد : علی ذوعلم

زمان کلاس : پنج شنبه - 15 تا 16:30

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال