مجموعه دوره های بهار 93


samsami-c1
راه های عملی اقتصاد بدون ربا (2)
استاد : حسین صمصامی

زمان کلاس : شنبه - 16:30 تا 18

تعداد جلسات : 4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
peyghami-c1
اقتصاد مقاومتی ( 2 )
استاد : عادل پیغامی

زمان کلاس : چهار شنبه - 18 تا 19:30

تعداد جلسات : 4 جلسه کلاس

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : 100,000 ریال
izadi-c
امریکایی ها درباره ایران چه می اندیشند ؟
استاد : فواد ایزدی

زمان کلاس : سه شنبه 17 تا 18:30

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال