باشگاه فیلم طلوع

لطفا با دقت تمام فرم زیر را تکمیل نمایید.

باشگاه فیامنامه

  • مثال: کارشناسی ارشد - مکانیک
  • افزودن یک ردیف
    مثال: کارگردان فیلم کوتاه "من یک سربازم" - نامزد بهترین کارگردانی در جشنواره حقیقت
  • افزودن یک ردیف
    مثال: دوره فیلم استاد افخمی - موسسه طلوع حق - 10 ساعت
  • مثال: 5 ساعت
  • مثال: 16 آذر 96

دیدگاه ها

عبارت امنیتی *