اولین جلسه ادبی طلوع

باحضوراستاد قاسم صرافان وباشعرخوانی شاعران جوان

سه شنبه 25 اردیبهشت ازساعت 18

جهت حضور در برنامه لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

دومین جلسه ادبی طلوع

دیدگاه ها

عبارت امنیتی *